ಪೂಜೆಗಾಗಿ ತಂದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೊಳೆತರೆ? ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಕೇತ..?

ದೇವರ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತಹ ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ಕೆಟ್ಟು ಹೋದರೆ, ಅದು ಅಪಶಕುನವೇ ಶಕುನವೆ ಎಂಬುದು ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಕಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಗೊಂದಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹೂವು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಒಳಿತೋ ಕೆಡುಕೋ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ, ಇಂದಿನ ಈ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಕಾರ್ಯವಾಗಲಿ ಶುಭಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿಯನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಈ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಶುಭಕರವೇ  ಶುಭದ ಸಂಕೇತವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದ ಕಾರಣ ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ಹೊಡೆದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೂವು ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ಕೊಳೆತು ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಅಶುಭದ ಸಂಕೇತ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ:

ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಲೆಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಆಗ ಈ ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದಾಗ ಅದೇನಾದರೂ ಕೊಳೆತು ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಸಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವುದು ಉಂಟು, ಆದ ಕಾರಣ ದೇವರ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೊಳೆತಿದ್ದರೆ,  ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ದೋಷ ಆಗಲೇ ಗ್ರಹಚಾರವೋ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಕೆಲವರು ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನೇ ಯೋಚಿಸಿಕೊಂಡು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿಯನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದಾಗ ಅದೇನಾದರು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಬದಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೈ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಪಡಿಸಿ, ಪುನಃ ದೇವರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ದೋಷವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳಿಗೆ  ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಹೊಡೆದಾಗ ಅದೇನಾದರೂ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಆ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಆದ ದೃಷ್ಟಿ ತನ್ನಂತಾನೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸೂಚನೆ ಇದಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾದಿದೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಯೋಚನೆ ಬೇಡ, ಗೊಂದಲ ಬೇಡ ಇದು ಯಾವುದೆ ಅಶುಭದ ಸಂಕೇತ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ, ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಭಕ್ತಿ, ಭಕ್ಯ ತರುವಂತಹ ವಸ್ತುವಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಸರಿಯಲ್ಲವಾದರೂ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿ ಇದ್ದರೆ ತಪ್ಪದೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಧನ್ಯವಾದ.

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಜಾಹಿರಾತು:

ಶ್ರೀ ಕೇರಳ ಕರಾವಳಿಯ ಮತ್ತು ತುಳುನಾಡಿನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ದೈವ ಶಕ್ತಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ಪಂಡಿತ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಮಾರ ಗುರೂಜಿ Mob:-8884997762

ಸರ್ವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಪರಿಹಾರ ಇವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ? ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ನೊಂದು ಜೀವನವೇ ಬೇಸರವಾಗಿದೆಯೇ? ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಪರಿತಪಿಸಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೋಲುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಚಿಂತಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಪಂಡಿತ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಮಾರ ಗುರೂಜಿ Mob:-8884997762

ಭಾರತದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಸ್ತ್ರೀ-ಪುರುಷ ವಶಿಕರಣ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್  ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದ: ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ಡೈವೋರ್ಸ್, ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್, ವಿದ್ಯೆ, ಉದ್ಯೋಗ, ಮದುವೆ ವಿಳಂಬ, ಇಷ್ಟಪಟ್ಟವರು ನಿಮ್ಮಂತೆ ಆಗಲು, ಬಿಸಿನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಲಾಭ – ನಷ್ಟ, ರಾಜಕೀಯ, ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ, ಸಾಲಬಾಧೆ, ಶತ್ರು ಪೀಡೆ, ಎಷ್ಟೇ ಸಂಪತ್ತಿದ್ದರೂ ಮನಶಾಂತಿಯ ಕೊರತೆ, ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಏಳಿಗೆ ಆಗದೇ ನೊಂದಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಯಾವುದೇ ಗುಪ್ತ ಹಾಗೂ ಕಠಿಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನೆ ಇದ್ದರೂ ಅದರ ಮೂಲವನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ಶೀಘ್ರ ಹಾಗೂ ಶಾಶ್ಟತ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಪಂಡಿತ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಮಾರ ಗುರೂಜಿ Mob:-8884997762

Indian Famous Astrologer Shree Brahmma kumar Guruji – Call now : 8884997762 Expertise Services is: Marriage Problem, Husband and wife Problem, Matchmaking expert, Love Marriage, Job & Business Problem, Financial Problem, Health and Educational problems, In Your Problems get direct Solutions

कमेन्ट गर्नुहोस्
You might also like
Loading...